ROC – Rate of Change

Rate of Change angir hastigheten en variabel endres med over en gitt periode. Som regel brukes ROC når vi snakker om momentum, og generelt er ROC uttrykt som en ratio mellom en endring i en variabel relativt til tilsvarende endring i en annen.

ROC – Rate of Change

ROC brukes til å matematisk beskrive den prosentvise endringen i en verdi over en gitt periode. Dette representerer momentumet til en variabel. Kalkuleringen av Rate of Change er enkel. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i dagens verdi av en aksje eller indeks og dele den på verdien fra en tidligere periode. Trekk fra en, og multipliser resultatet med 100 for å få svaret i prosent:

  • ROC = {(nåvværende verdi / tidligere verdi) – 1} x 100

Bruk av Rate of Change

ROC er en veldig viktig teknisk indikator siden denne lar investorer og tradere å undersøke både momentumet og trenden i en aksje. For eksempel vil en aksje med et høyt momentum eller en aksje som har positiv ROC normalt gi en avkastning som er bedre enn markedet på kort sikt. Motsatt vil en aksje med ROC under det glidende gjennomsnittet, eller med negativ ROC, mest sannsynlig synke i verdi.

ROC er også en god indikator for å finne bobler i markedet. En sterk stigning på kort sikt i ROC for en indeks vil kunne antyde at markedet er overkjøpt. Normalt vil ROC for en indeks med verdi over 50% bli tolket som at det er fare for en boble.

bitcoin rate of change
Boble? Bitcoin kursen hadde en ROC rundt 75 % i desember 2017. Det fikk trenden til å snu.

Teknisk analyse program med ROC

ROC er en veldig nyttig indikator innen teknisk analyse og blir ofte brukt til å finne bobler. Selv om utregningen av ROC er enkel tar det mye tid å gjøre dette manuelt dersom du følger flere aksjer. Markets har et gratis teknisk analyse program med realtidskurser for norske og utenlandske aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovaluta. Du kan laste ned programmet ved å følge denne linken:

  • Gå til markets.com
  • Registrer en konto
  • Få tilgang til gratis aksjeanalyse program med realtidskurser

NB! Trading medfører risiko.