RSI – Relative Strength Index

Relative Strength Index er en teknisk indikator som kan fortelle når det er sannsynlig at en kurs kan nå en topp eller en bunn. Det gjør RSI til et viktig redskap når man skal vurdere å kjøpe eller selge. Bruker man det sammen med tekniske formasjoner eller tekniske støtte og motstandsnivåer kan man også i større grad luke bort falske signaler.

RSI – Relative Strength Index

Ideen med Relative Strength Index er at man skal kunne få et standardisert uttrykk for den historiske styrken eller svakheten til et finansielt instrument. Uttrykket er basert på tidligere sluttkurser og kan fortelle om en kurs er overkjøpt eller oversolgt. RSI beregnes ved å se på styrken den dagene en kurs har steget, sammenlignet mot svakheten de dagene en kurs har falt. Siden Relative Strength Index er en indeks vil verdien på RSI alltid være mellom 0 og 100. Denne verdien på RSI tolkes som at det finansielle instrumentet enten er overkjøpt eller oversolgt.
tesla rsi relative strength index
I begynnelsen av 2017 hadde Tesla en RSI over 70, noe som tydet på at den var overkjøpt. 14. februar startet fallet.

Overkjøpt

At en aksje er overkjøpt betyr innen teknisk analyse at markedet er overoptimistisk. Det vil igjen føre til at kursen er ventet å falle tilbake. En RSI over 70 regnes som et tegn på at det er overkjøpt og at et fall snart kan ventes. Brukt sammen med tekniske formasjoner kan dette fortelle om det er sannsynlig at støttenivåer eller motstandsnivåer vil holde, eller kunne brytes. Det gjør at RSI er et nyttig verktøy innen teknisk analyse når man trader på nettet.
tesla rsi oversolgt
I begynnelsen av 2016 falt Tesla kursen og RSI beveget seg under 30. 10. februar begynte kursen å stige.

Oversolgt

Viser derimot den tekniske indikatoren RSI en verdi under 30, vil det tyde på at det finansielle instrumentet er oversolgt. At det er oversolgt betyr at markedet er overpessimistisk og at kursen kan ventes å stige. Det gjør at RSI også kan brukes til å se om trendskifter er sannsynlig. Det gjelder selvsagt RSI over 70 og under 30. Det er også vanlig å bruke RSI sammen med MACD.

Markets

RSI er en av de mest brukte tekniske indikatorene. Med Markets‘ program for teknisk analyse kan du finne RSI for aksjer, råvarer, valuta og indekser med realtidskurser. Få gratis tilgang til programmet som du også kan laste med på mobil:

Din kapital er i fare.