Trading leksikon

Trading leksikon

Med vårt trading leksikon får du oversikt over de viktigste uttrykkene som brukes innenfor trading, aksjehandel, finans og teknisk analyse.

A

 • Aksje – eierandel i et aksjeselskap
 • Alfa – mål på prestasjon i forhold til markedet eller annen benchmark

B

 • Bear – negativt, enten om finansielt instrument, marked eller person, se også bull
 • Belåning – eller gearing, kontokreditt med egenkapital som sikkerhet brukt til trading
 • Beta – mål for systematisk risiko på et finansielt instrument eller en portefølje i forhold til markedet
 • Bitcoin – kryptovaluta, eller digital valuta som bruker blockchain, lansert i 2009,
  først omtalt av Satoshi Nakamoto
 • BNP – brutto nasjonal produkt
 • Bull – positivt, enten om finansielt instrument, marked eller person, se også bear

C

 • Cash – penger, grunker, cash is king

D

E

 • ETF – Exchange Traded Fund, fond som handles på børs
 • ETN – Exchange Traded Note, et usikret lån som omsettes på børs

F

 • Finansielt instrument – er penger, eiendeler eller en kontraktfestet rett til å motta eller levere penger eller andre finansielle instrumenter
 • Forex – forkortet FX, markedet hvor det omsettes valuta

G

 • Gearing – se belåning

H

I

J

K

L

M

N

O

 • Overkjøpt – finansielt instrument som i følge RSI har stor sannsynlighet for et fall i kursen
 • Oversolgt – finansielt instrument som i følge RSI har stor sannsynlighet for økning i kursen

P

Q

R

 • RSI – Relative Strength Index, indeks som forteller om et finansielt instrument er overkjøp eller oversolgt

S

 • Satoshi Nakamoto – pseudonym for personen eller grupperingen som står bak bitcoin

T

 • Teknisk analyse – kvantitativ analysemetode innenfor finans som forsøker å forstå markedspsykologien
 • Teknisk trend – retning kursutviklingen følger, the trend is your friend

U

V

 • Valuta – et lands myntenhet

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å