Volumanalyser

Volumanalyser er en av de viktigste analysene innen tekniske analyse, men er i stor grad oversett. Signaler fra valumanalyse kan ofte fortelle om et annet signal fra for eksempel en teknisk formasjon er et godt signal eller et falsk signal. Det betyr at volumanalyser kan brukes til å bekrefte eller avkrefte tekniske kjøps- eller salgssignaler.

Volumanalyser

Hovedregelen er at volumanalyse er den siste tekniske analysen man gjør før man tar en avgjørelse om å fullføre en trade. Har det finansielle instrumentet positivt volum er dette med å styrke kjøpssignalet. Er volumet derimot negativt anbefales det å vente, eller se seg om etter andre investeringsalternativer.

Volumbalanse

Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer som tekniske formasjoner, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. På samme måte vil positiv volumbalanse bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend.
volumanalyser
OSEBX viser positiv korrelasjon mellom stigende kurser og stigende volum.

Korrelasjon mellom pris og volumutvikling

En positiv korrelasjon betyr at volumet stiger i takt med kursutviklingen i den tekniske trenden. Dette er med på å styrke et kjøpssignal. En negativ korrelasjon betyr at kursen stiger, samtidig som volumet faller. Dette er et salgssignal. Korrelasjonen kan også fortelle om trendendringer. Stigende kursutvikling sammen med fallende volum kan indikere at kursen vil utvikle seg sidelengs eller negativt. Motsatt er det for fallende kursutvikling med stigende volum kan indikere at bunnen er i ferd med å nås.

Praktisk bruk av volumanalyser

Volumanalyser kommer virkelig til sin rett når den blir brukt sammen med andre tekniske analyseverktøy. Ved at volumanalyse kan avkrefte eller bekrefte kjøps og salgssignaler kan man komme unna med færre dårlige trades på falske signaler. Volum kan også si mye om styrken til tekniske støtte og motstand, og er derfor også viktig i forbindelse med stop/loss og automatiske take profit ordre.

Automatisk volumanalyser

Det finnes programmer som automatisk gjør volumanalyser av kjøp- og salg av CFDer på aksjer, råvarer, kryptovaluta, og indekser. Markets tilbyr dette til sine registrerte tradere og ved å bruke dette analyseprogrammet kan du holde oversikt over et stort antall kurser uten å måtte gjøre grovarbeidet selv. For å åpne en gratis traderkonto på Markets kan du følge denne fremgangsmåten:

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt.