Hvorfor trade CFD?


Når du trader har du stor aktivitet i porteføljen. Her har CFD noen fortrinn ovenfor aksjer og andre tradisjonelle finansinstrumenter.

Hvorfor trade CFD?

Når man skal drive med daytrading gjelder det å vite man man gjør, slik at man tar de beste valgene. Det gjelder ikke bare for å få best avkastning på investeringene, men også for å kutte kostnader, og ha mulighet til å utnytte sjansene som oppstår i markedet. Når det gjelder daytrading gir CFD trading mange fordeler som du ikke finner andre steder. Her skal vi gå igjennom noen av fordelene ved å trade CFD.

Utvalg

CFD gir deg tilgang til et stort utvalg aksjer på Oslos Børs, og aksjer fra de største og viktigste børsene i verden på en og samme handelsplattform. I tillegg har du også tilgang til å trade CFD på valuta, indekser, råvarer og kryptovaluta. Med mulighet for å trade alle disse produktene på en enkelt handelsplattform kan du raskt utnytte sjansene som oppstår i markedet.

Kostnad

Når du kjøper og selger ofte, vil prisen du betaler for hver handel være viktig. Har du for eksempel et par handler om dagen vil totalkostnaden på slutten av måneden være et stort beløp. Faktisk kan det være så stort at det spiser opp hele avkastningen du har klart å oppnå, eller enda verre, påføre deg et tap. Kostnaden ved å trade CFD er lav, noe som øker sjansen for å få en positiv avkastning, selv etter kostnadene er trukket fra.

Shorting

Shorthandel er en måte å trade på som kan gi avkastning fra aksjer, indekser eller valuta som faller i pris. Det kan også brukes som en sikring, eller hedge, i porteføljen. Skal du shorte aksjer trenger du en investor som er villig til å låne sine aksjer ut til shorting. Det er det ikke alltid du finner. Når du derimot trader CFD trenger du ikke låne aksjer, CFD er nemlig konstruert slik at du kan inngå shortposisjoner uten å måtte låne aksjene først.

Belåning

Belåning eller aksjekreditt er en annen god grunn til å trade CFD. Belåning eller gearing fungerer som en vektstang eller multiplikator som kan gi økt avkastning, samtidig gir deg også sjanse for tilsvarende større tap. Brukt riktig, og sammen med god risikodiversifisering og stop loss kan gearing likevel være et viktig verktøy for daytradere.

Analyseprogram

På handelsplassene hvor du kan trade CFD får du i de aller fleste tilfellene tilgang til både realtidskurser og analyseprogram gratis. Dette er et veldig viktig verktøy, både om du skal trade CFD eller ha langsiktige investeringer. Med realtidskurser kan du se hvordan nyheter påvirker aksjekursene umiddelbart, noe som gir deg mulighet til å utnytte sjansene som oppstår i markedet. Med et analyseprogram kan du bruke tekniske analyse for å finne nivåer som kan være gode kurser å kjøpe eller selge en investering.

Slik trader du CFD

Norske banker tilbyr i utgangspunktet ikke CFD trading til sine kunder. Markets er en handelsplass for CFD trading og er regnet for å være en av verdens beste tilbydere av CFD trading på nett. Når du åpner en gratis konto på Markets får du tilgang til realtidskurser, analyseprogram, nyhetsoppdateringer og anbefaleringer fra analytikere fra noen av verdens største investeringsbanker. Samtidig kan du trade CFD på aksjer, indekser, valuta, råvarer og kryptovaluta. For å åpne en gratis tradingkonto på Markets kan du følge denne fremgangsmåten:

Din kapital er i fare.