Slik kjøper du Aksje CFD


Trading med Aksje CFD har blitt mer vanlig, og gir daytradere mange fordeler.

Aksjer

Aksjer er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Denne eierandelen gir eieren visse rettigheter som å avgi stemme i generalforsamlingen. I tillegg har aksjonærene en økonomisk rettighet til å motta utbytte dersom det blir utbetalt. Aksjene omsettes på børser, og aksjer i et selskap kan bli omsatt på forskjellige børser.

CFD

CFD er et sammensatt produkt som har til hensikt å gjenspeile avkastningen til den underliggende aksjen. Det betyr at CFD for aksjer vil i stor grad bevege seg likt som aksjekursen. Teknisk analyse er også vanlig å bruke på aksje CFDer. CFDer blir ikke omsatt på børser, men på handelsplasser for CFD. CFD blir ikke utstedt av aksjeselskapet, men av en market maker.

Fordeler og ulemper med Aksje CFD

CFD har både fordeler og ulemper når vi sammenligner med aksjer. En av de viktigste fordelene med CFD er at kostnaden ved kjøp og salg av aksje CFD er lavere enn ved kjøp og salg av aksjer. Dette er en stor fordel for daytradere som har mange handler. Videre finnes et CFD på alt fra norske til utenlandske aksjer, noe som gjør at du kan trade aksje CFD for aksjer fra nesten hele verden på en og samme markedsplass. Siden CFD er et sammensat produkt kan man også shorthandle disse, selv om du ikke låner aksjene. I tillegg er det mulig å belåne CFD posisjoner ved bruk av gearing eller aksjekreditt. En av ulempene ved å trade aksje CFDer er at du ikke eier aksjen, det betyr at du ikke kan avgi stemme i generalforsamlingen.

Her kan du kjøpe Aksje CFD

Det er ennå ikke mange norske banker og meglerhus som tilbyr handel i aksje CFD, men det finnes store internasjonale handelsplasser som tilbyr CFD trading for norske daytradere. Markets har et av de beste utvalgene av aksje CFD, noe som gir deg tilgang til å trade aksje CFD på norske , amerikanske og tyske aksjer. I tillegg finner du aksje CFDer fra mange andre land, sammen med valuta, råvarer, indekser og kryptovaluta. Når du åpner en konto på Markets får du gratis tilgang til realtidskurser, analyseprogram og nyhetsoppdateringer i realtid. Du kan følge disse stegene for å åpne en gratis aksje CFD konto på Markets:

  • Gå til markets.com
  • Åpne en gratis konto og kjøp Aksje CFD

Din kapital er i fare.