Beste trading platform Norge


Vi har tatt på oss en stor oppgave. Nemlig å finne beste trading platform Norge.

Beste trading platform Norge

Å finne beste trading platform Norge er ingen enkel oppgave. Men, vi har satt oss dette som mål, og her kan du lese om resultatet. Når det gjelder å bestemme hvilke tradingplatform som er best har vi satt opp et par kriterier som vi har sjekket på de forskjellige tradingplatformene. Dette mener vi er et absolutt minimum som må være med, for at en tradingplatform i det hele tatt skal kunne være brukendes.

Realtidskurser

Når du driver med trading og teknisk analyse er det ofte korte tidshorisonter som gjelder. Det betyr at dersom du ikke har realtidskurser får du rett og slett ikke fulgt med på det som skjer i markedet. Noen ganger kan utslagene skje i løpet av sekunder, og da gjelder det å få med seg det som skjer. Det betyr at vi vektlegger realtidskurser gratis mye, og at dette er noe som bør følge med en virkelig god trading platform.

Finansielle instrumenter

Dersom du bare trader aksjer, trenger du selvsagt ikke tilgang til annet enn aksjer, men det er likevel en stor fordel om du kan følge med på oljeprisen i realtid, eller om du kan lage tekniske analyser av valuta, indekser og råvarer. Det gir deg en bredere oversikt over det som skjer i markedet. Noe som kan forhindre feilhandler.

Nyhetsoppdatering

Nyheter påvirker markedet øyeblikkelig, og det er en stor fordel å få de viktigste nyhetene sendt til din trading platform. Å ha tilgang til ferske nyheter kan gi deg et stort fortrinn når du trader.

Økonomisk kalender

Like viktig som å ha tilgang til ferske nyheter, er det viktig å vite når nyhetene kommer. Man kan selvsagt ikke vite når alle nyheter kommer, men offentliggjøring av inflasjonsrapporter, arbeidsledighetstall eller rentesettelse kommer til faste tidspunkt. Det er mange av disse faste nyhetene som er viktig, men det er for mange å huske på, derfor er det veldig greit å ha en økonomisk kalender tilgjengelig som du kan sjekke for å se hva som står på dagens plan.

Aksjeanalyser

Selv om man lager egne tekniske analyser kan det være en stor fordel å se hva andre analytikere mener om aksjer eller markedet generelt. Noen trading platformer tilbyr gratis tilgang til enkelte aksjeanalyser og markedsoppdateringer.

Teknisk analyse

Vi har allerede nevnt teknisk analyse, og det er kanskje det aller viktigste med en trading platform. Uten dette mister den mye av sin hensikt. Alle trading platformene vi har sjekket har mulighet for teknisk analyse, men det er varierende kvalitet på disse. Det kommer til uttrykk ved for eksempel hvilke indikatorer man har tilgjengelig, eller om det er mulig å lagre de teknisk aksjeanalysene.

 eToroMarketsPlus500
MobilappVVV
Nedlastbart programXXV
Gratis realtidskurserVVV
AksjerVXX
Aksjer CFDVVV
Indekser CFDVVV
KryptovalutaVXX
Kryptovaluta CFDXVV
Opsjoner CFDXVX
Råvarer CFDVVV
Valuta CFDVVV
Automatiske handlerVVV
NyhetsoppdateringXVX
Økonomisk kalenderV*VV
AnalyserXVX
Teknisk analyseVVX
Kan lagresVVX
Tekniske indikatorerVVX
VolumanalyseXVX

*Ikke tilgjengelig i trading platform.

Få den beste trading platform Norge

Som det kommer frem i vår oversikt over beste trading platform Norge, er det små forskjeller mellom de forskjellige platformene. Likevel kan disse småtingene avgjøre om nettopp du liker eller ikke liker en bestemt trading platform.

eToro


Dersom du fortrinnsvis skal trade aksjer eller kryptovaluta, er eToros trading platform et veldig godt alternativ. Dette er nemlig den eneste platformen som lar deg trade disse instrumentene, uten å måtte trade CFD. For å få tilgang til eToros trading platform gratis kan du følge denne linken:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en gratis tradingkonto

NB. Din kapital er i fare.

Markets


Markets har et stort utvalg av finansielle instrumenter som kan trades, blant annet opsjoner. I tillegg har de nyhetsoppdatering, analyser og volumanalyse tilgjengelig inne på sin trading platform. Du kan få gratis tilgang til Markets handelsplatform ved å følge denne fremgangsmåten:

NB. Din kapital er i fare.

Plus500


Skal du ha rask tilgang til økonomisk kalender og ulike tradingmuligheter er Plus500 et godt alternativ siden du kan laste ned et eget program for trading. Følg denne linken for å laste ned Plus500 tradingprogram:

CFD service. 76,4 % av retailkontoer taper penger.